Donica Tube

Indeks:

2 785,95 zł
Brutto

Rozmiary: 

wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 60 cm

L2 wys. 80 cm, szer. 40 cm, gł. 40 cm

wys. 70 cm, szer. 50 cm, gł. 50 cm

M2 wys. 60 cm, szer. 30 cm, gł. 30 cm

wys. 60 cm, szer. 40 cm, gł. 40 cm

Kolor
Rozmiar
Ilość

Zapytaj o cenę

Zapytaj o cenę produktu

Donica Tube

Donica Tube


Rozmiary:  L wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 60 cm L2 wys. 80 cm, szer. 40 cm, gł. 40 cm M wys. 70 cm, szer. 50 cm, gł. 50 cm M2 wys. 60 cm, szer. 30 cm, gł. 30 cm S wys. 60 cm, szer. 40 cm, gł. 40 cm

Prosimy wypełnić poniższe pola, obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

Nowoczesna donica Tube jest dosko­na­łym pomy­słem na aran­ża­cję zarówno wnę­trza, jak i ogrodu.

Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału, bazaltu, odpor­nego na wsz­el­kie warunki pogo­dowe.

Kolek­cję ogrodowych donic wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność.

Są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia.

Ekskluzywne donice Tube dostępne są w kolo­rze czar­nym, szarym i bia­łym w kilku rozmiarach.

Opcjonalnie dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

06.610

Opis

Rozmiary
różne rozmiary

Specyficzne kody

Bestseller

15 innych produktów w tej samej kategorii: