Lista produktów marki Conmoto

Conmoto prezentuje nowoczesne kolekcje mebli dla znaw­ców dobrego desi­gnu, pasjo­na­tów piękna i zwo­len­ni­ków eko­lo­gii. Na każ­dym eta­pie powsta­wa­nia pro­duk­tów Con­moto pra­cują nad nimi ludzie nie tylko z wyso­kimi kwa­li­fi­ka­cjami i doświad­cze­niem, ale przede wszyst­kim z pasją i miło­ścią do two­rze­nia. Współ­pra­cu­jemy z reno­mo­wa­nymi pra­cow­niami pro­jek­to­wymi i uzna­nymi archi­tek­tami na całym świe­cie. Nasze komfortowe meble, oryginalne akcesoria kominkowe, funkcjonalne donice cechuje naj­wyż­szy poziom desi­gnu, jako­ści, zachwyt eko­lo­gią oraz inspi­ra­cja coraz to nowymi nie­spo­ty­ka­nymi mate­ria­łami. Produkty Conmoto zostały wie­lo­krot­nie doce­nione na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pre­sti­żo­wymi nagro­dami w dzie­dzi­nie desi­gnu takimi jak reddot, if design, good design, designpreis.

Aktywne filtry

Biurko Riva

Cena 9 267,14 zł

Projektant: Schweiger & Viererbl

Rozmiar: W 72 cm S 180 cm G 80 cm

Donica Cube

Od Cena 271,83 zł

Rozmiary:

XS wys. 18 cm, szer. 18 cm, gł. 18 cm

S wys. 28 cm, szer. 28 cm, gł. 28 cm

M wys. 35 cm, szer. 35 cm, gł. 35 cm

L wys. 42 cm, szer. 42 cm, gł. 42 cm


Donica Capital

Od Cena 626,07 zł

Rozmiar L   wys. 15cm. szer. 100cm. gł. 17cm.
Rozmiar M   wys. 15cm. szer. 80cm.   gł. 17cm.
Rozmiar S   wys. 15cm. szer. 60cm.   gł. 17cm.

Donica Square

Od Cena 451,41 zł

Rozmiar L    wys. 13cm. szer. 42cm. gł. 42cm.
Rozmiar M   wys. 11cm. szer. 35cm. gł. 35cm.
Rozmiar S    wys.   9cm. szer. 28cm. gł. 28cm.
Rozmiar XS  wys.   7cm. szer. 18cm. gł. 18cm.

Donica Rand

Od Cena 1 595,31 zł

Rozmiary: 

Rand XL wys. 67 cm, śr. 39-70 cm

Rand L wys. 57 cm, śr. 32-60 cm

Rand M wys. 48 cm, śr. 28-50 cm   

Rand S wys. 39 cm, śr. 26-40 cm

Donica Tube

Od Cena 2 785,95 zł

Rozmiary: 

wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 60 cm

L2 wys. 80 cm, szer. 40 cm, gł. 40 cm

wys. 70 cm, szer. 50 cm, gł. 50 cm

M2 wys. 60 cm, szer. 30 cm, gł. 30 cm

wys. 60 cm, szer. 40 cm, gł. 40 cm