Biokominek Travelmate

Indeks: 1040-00001

8 996 zł
Brutto

Rozmiary: W 50 cm. S 70 cm. G 20

Ilość

Przenośny biokominek w kształcie walizki może być ustawiony w dowolnym miejscu, również na tarasie lub w ogrodzie.

Ekskluzywny biokominek Travelmate to doskonała propozycja dla ceniących oryginalne pomysły i znakomitą jakość wykonania.

Kształt walizki sugeruje możliwość łatwego przeniesienia urządzenia w dowolne miejsce.

Umieszczona po obu stronach szyba mocowana jest za pomocą magnesów, co znacznie ułatwia jej zdjęcie.

Forma i kształt zapewniają oryginalne źródło ciepła wszędzie tam, gdzie akurat przebywają jego użytkownicy.

Niemiecki biokominek walizka został wielokrotnie wyróżniony prestiżowymi nagrodami m.in. Good Design Award, 2008 Red Dot oraz 2009 Designpreis.    

Naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka Con­moto:

nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia

jest w pełni eko­lo­giczny

nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru

nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia

pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze

nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych

wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świeci pro­jek­tan­tów

ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów

1040-00001

Opis

Rozmiary
W 50 cm. S 70 cm. G 20
Waga
25 kg
Projektant
STUDIO VERTIJET

Specyficzne kody

Bestseller

Polecane produkty