Okrągły biokominek Roll Fire

Indeks: 1040-00005

15 180,00 zł
Brutto

Rozmiary: W 65 cm. S 65 cm. G 22 cm.

Ilość

Roll Fire to wyjątkowy, ekskluzywny biokominek firmy Conmoto. 

Korpus okrągłego biokominka pokryty został czarnym filcem. Dzięki temu bez obaw możemy toczyć go w trakcie palenia po niemal każdym podłożu!

Toczenie odbywa się dzięki łożyskom oddzielającym okrągłą obudowę od przesuwającego się wewnątrz zbiornika z paliwem. Wysoka jakość materiałów i perfekcyjne wykończenie eliminuje zużywanie się mechanizmu konstrukcji w trakcie tarcia.

Niczym nie zakłócony widok na płonący wewnątrz ogień zapewniają dwie szyby ze specjalnego borosilikatowego szkła, umieszczone po obu stronach.

Tylna szyba posiada otwór, który ułatwia jej zdejmowanie, a także zapewnia dostęp tlenu do palnika.

Najwyższej jakości niemiecki biokominek Roll Fire został wyróżniony wieloma nagrodami designu, m.in. Good Design Award w 2010 roku.

 

Naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka marki Con­moto:

nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia

jest w pełni eko­lo­giczny

nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru

nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia

pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze 

nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych

wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów

ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów

1040-00005

Opis

Projektant
Michael Sieger

Specyficzne kody

Bestseller

Polecane produkty

5 innych produktów w tej samej kategorii: