Donica Conical

Indeks:

1 801,95 zł
Brutto

Rozmiar XXL:  W 100cm. Ś góra 59,5cm. Ś dół 27cm.

Rozmiar XL:  W 80cm. Ś góra 47cm. Ś dół 22cm.

Kolor
Rozmiar
Ilość

Zapytaj o cenę

Zapytaj o cenę produktu

Donica Conical

Donica Conical


Rozmiar XXL:  W 100cm. Ś góra 59,5cm. Ś dół 27cm. Rozmiar XL:  W 80cm. Ś góra 47cm. Ś dół 22cm.

Prosimy wypełnić poniższe pola, obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

Ekskluzywne i wytrzymałe donice wykonane z kompozytu bazaltowego.

Nowoczesna donica Coni­cal zachwyca zja­wi­skową formą. Ide­al­nie wpa­suje się do wyma­rzo­nego wnę­trza, czy ogrodu.

Ekskluzywna donica została wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wszel­kie warunki pogo­dowe.

Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność.

Donice ogrodowe z bazaltu są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia.

Donice z bazaltu Coni­cal dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w dwóch wymia­rach.

Opcjonalnie dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.  

08.410

Opis

Rozmiary
różne rozmiary

Specyficzne kody

Bestseller

15 innych produktów w tej samej kategorii: